Medlem af danske kloakmestre

Referencer

Stort nedsivningsanlæg          Hemmeshøj forsamlingshus

Mindre kloakarbejde               Vemmelev/Slagelse